Stad Kortrijk, pionier in hergebruik WerfWater

Stad Kortrijk werkt als eerste Belgische stad samen met WerfWater om het probleem van waterschaarste op te lossen. WerfWater is een initiatief van Lemon en Switchrs die hun krachten bundelen om dit maatschappelijk probleem het hoofd te bieden.

In de Langemeersstraat te Kortrijk zorgen Artes en G. Smeyers er mede voor dat dit op een duurzame manier gebeurt. Zo wordt bemalingswater opgevangen en opnieuw gebruikt door buurtbewoners, landbouwers, bedrijven en stadsdiensten. Vervolgens wordt er op deze site een nieuwe jeugdpsychiatrie gebouwd die plaats biedt aan 52 kinderen en jongeren. Samen, met meer dan 77 000 inwoners maken wij het verschil.

Tegoare sterk!

Jeugdpsychiatrie, Kortrijk

De jeugdpsychiatrie in de Langemeersstraat wordt in het hartje van de stad Kortrijk opgetrokken. Oorspronkelijk bood deze site plaats aan Campus Groeninge van het Guldensporencollege.

Verder bevindt de nieuwe jeugdpsychiatrie zich vlakbij het Groeningepark. Het groene karakter van de omgeving wordt zowel rondom als in het gebouw gecreëerd. Zo wordt er een park aangelegd waar fietsers en wandelaars welkom zijn, alsook worden delen van het gebouw ingericht als groene zone.

Onze partners in dit pilootproject:

Logo Stad KortrijkLogo WerfwaterLogo ArtesLogo Smeyers

Tap je GRATIS werfwater af in Kortrijk!

De Langemeersstraat 17 te Kortrijk is de eerste locatie in België waar men werfwater kan tappen dat wordt opgeslagen in slimme containers. Het hergebruik van bemalingswater biedt een duurzame oplossing om de droogte te bestrijden. Het water is uitvoerig getest en bruikbaar bevonden om planten en grasvelden te besproeien. Iedereen mag dit water gebruik, zodoende kunnen we samen de heersende droogte overwinnen!

Dit werfwater is ideaal voor:
check icon
Grasvelden besproeien
close icon
Auto's te wassen
check icon
Planten water geven
close icon
Gewassen
close werfwater
Regenwaterputten